Menfez

Eviniz hayatınız boyunca en uzun zaman geçirdiğiniz alandır ve biz hayallerinizdeki evi yaratmanız konusunda sizin yanınızda olmak istiyoruz. İhtiyacınız olan bütün inşaat malzemelerine web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Menfez

Menfez kelime anlamı olarak; girecek veya geçecek yer, delik, boşluk, geçit gibi anlamlara gelmektedir. Evlerde banyo, wc gibi kapalı alanların havalandırmalarına da menfez denilmektedir. Ancak bir yapı olarak menfezin tanımı şu şekildedir;
 
Yağışla akışa geçen doğal dere yataklarının (kuru derelerin) yolu kesmesi durumunda, yağıştan dolayı yüzeysel akışa geçen yağmur sularının yola zarar vermeden yolun altından geçirilmesi amacıyla yapılan drenaj yapılarına menfez denir.
 
Menfezler karayolu drenaj sistemlerinde kilit bir öneme sahiptir.  Yol gövdesi drenaj elemanlarıyla toplanan yüzey ve yüzeyaltı suları ile akışı yola doğru olan doğal derelerle toplanan arazi sularının yolun, bağlantı yolu ve kavşak kollarının altından güvenli bir şekilde geçirilmesi için menfezler yapılır.
 
Yapılan menfezlerin diğer drenaj elemanlarıyla uyumlu olacak şekilde projelendirilmesi gerekir. Menfezler uygun boyutta tasarlanmaz ise, drenaj sisteminin uygun bir biçimde çalışması mümkün olmaz. Tasarlanacak olan menfezlerin olması gerekenden daha küçük kesitli yapılması durumunda, aşırı yağışlardan sonra kuru dere yataklarında kabaran sular yol gövdesini aşarak yolun kapanmasına, yol dolgusunun erezyonuna veya dolgu yada dolgu altındaki zeminin taşıma gücü ve/veya stabilitesinin azalmasına neden olmaktadır.
 
Planlama aşamasında menfezlerin gereğinden daha büyük yapılması ise ekonomik olmayacak ve tüm projenin maliyetinin artmasına neden olacaktır.