Faaliyet Alanlarımız

İthalat & İhracat

Mans Group olarak sektördeki yerimizi korumak, daha iyiye geliştirmek ve hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için yarınların dünlerden daha iyi olacağının garantisini vermekteyiz.

İthalat & İhracat

İthalata Konu İşlemlerde; Satın alınacak emtialar teşvik konusu ise projeleri yapmak
· Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını tespit etmek
· Teşvik belgelerini çıkartmak
· Yatırım Teşviklerde yerli ve ithal global listelerini hazırlayıp tasdik ettirmek
· Varsa çeki listelerini tanzim ve tasdik ettirmek
· İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa, konşimento cirolarını yaptırmak
· Ordinoyu almak
· Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşad etmek
· Gümrük kabul ve tescil işlemlerine başlayarak eşyanın muayenesini yapmak
· Eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek
· Tahakkuklarını yaparak teminata bağlı değeri veya ücretini yatırmak
· Şirketin istediği yere taşımasını yapmak ve yetkililere teslim etmek
· Banka taahhüt hesaplarını kapatmak
· Teşvik dosyaları tamamlanmamışsa kapatmak ve varsa, teminatlarını çözmek
· Gümrük vergi ve harçlarını ihtiva eden çekleri alarak banka blokajını yaptırdıktan sonra zamanında yetkili mercilere ödemesini yapmak
· Firma hesabına geçen gümrük vergisi ve harçları on-line olarak gümrüğe transfer etmek..
· Gümrüklü eşyayı istenilen yere ulaşımında nakliye desteği sağlamak.