İhracat

Mans Group olarak sektördeki yerimizi korumak, daha iyiye geliştirmek ve hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için yarınların dünlerden daha iyi olacağının garantisini vermekteyiz.

İhracat

Gerekli evrakları ve başvuruları tamamlamak kaydı ile  herkes ihracat yapabilir. İhracatçı olabilmek için
1) gümrük dosyasının gümrüğe tanımlanmış olması
2) herhangi bir ihracatçı birliğine üye olunması gereklidir. (Bedelsiz ihracatlar hariç. )
 
A) Gümrük Dosyasında yer alması gereken evraklar :
 
Ticaret Sicil Gazetesi (orijinal veya noter onaylı )
Faaliyet belgesi (orijinal)
Vergi mükellefiyet yazısı (orijinal veya internet çıktısı )
İmzaya Yetkili Kişilerin imza sirküleri (noter onaylı )
 İmzaya yetkili kişinin T.C. kimlik numarasına haiz noter onaylı nüfus cüzdan sureti (noter onaylı )
Gümrük müşavirliğine verilecek olan vekaletname  ( noter onaylı  )
 
B ) İhracatçı Birliklerine üyelik için  aşağıda sıralı birliklerden sektörünüze uygulan olan  İhracatçı Birliğine üye olmanız gereklidir.
 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği
Denizli İhracatçılar Birliği
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
Ege İhracatçı Birlikleri
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 
İstanbul İhracatçı Birlikleri
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Karadeniz İhracatçı Birlikleri
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
Uludağ İhracatçı Birlikleri
C) İhracat Evrakları 
 
İhracat  işlemleri için düzenlenmesi gereken evraklar aşağıda sıralandığı şekilde olup, evrakları hazırlarken dikkat etmeniz gereken noktaları her bir evrak için ayrı ayrı  maddeler halinde açıklayacağız. 
 
Türkçe Fatura
Yurt dışı Faturası ( Invoice)
Çeki listesi ( Packing List)
Dolaşım Sertifikası
CMR – Konşimento
Yükleme – konşimento Talimatı