Blog

Hatay İnşaat Analiz Çalışması

Eğitime ve gelişmeye önem veren Mans Group sektörle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaktadır.

Hatay İnşaat Analiz Çalışması

İnşaat Analizi, bir birim inşaat imalatının yapılmasında gerekli olan rayiç ve alt analizlerin miktarları ile birlikte belirlenmesi işlemidir. İnşaat imalatları analiz çalışması gerektiren işlerdir yani inşaat imalatı birbirinden farklı bileşenleri olan birden fazla girdiden meydana gelir ve bunlar bir araya gelerek yeni bir imalat meydana getirir.
 
Örneğin, tuğla duvar imalatı için bir analiz yapmaya çalışalım. İmalatımızın birimi m2 dir ve içerisinde “Tuğla (adet), Harç (m3), Su (m3) , İşçilik (saat)” girdileri bulunmaktadır. 1 m2 Tuğla Duvar imalatı için her bir malzemeden kaç birim kullanılması gerekiyor, bunu hesaplamamız gerekir.
 
Hatay İnşaat Analiz çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlar;
1. Öncelikli olarak analizde kullanılacak doğru malzemeler tespit edilmeli
 
2. Yapılacak imalatın ve kullanılacak malzemenin birimlerini dikkate alarak bir birim imalatın gerçekleşmesi için gereken malzeme miktarı belirlenmeli
 
3. Malzeme miktarları belirlenirken zayiat, atölye, çalışma sehpaları vb. durumlarda dikkate alınmalı.
 
Dikkat: Bu giderler rayiç bedellerine dahil edilmişse miktar hesabında dikkate alınmamalı.
 
4. Alt analiz kullanılması durumunda, analiz hazırlama kuralları dikkate alınarak ayrı bir analiz çalışması yapılması gerekir. Detaylı bilgi alt analiz yazımızda verilmiştir. Örnek: Kireç harcı yapılması
 
5. İhtiyaç duyulan işçilik çeşitleri ve çalışma süreleri tespit edilmeli
 
6. Makine kullanılacaksa makine analizleri gerçekleştirilmeli. Detaylı bilgi alt analiz bölümünde verilmiştir
 
7. Kullanılacak enerji türleri (elektrik, akaryakıt vb.) ve miktarları tespit edilmeli
 
8. Nakliyeleri analizin içine gömmek istiyorsanız;
 
Nakliye bedeli ödenecek malzemeler tespit edin
Nakliye verilecek her bir malzeme için özel nakliye pozu (Alt Analiz) oluşturun yada resmi idareler tarafından belirtilmiş nakliye pozlarını (07’li Pozlar) tanımlayın.
Bir birim imalatın yapılmasında kullanılan malzeme miktarına göre nakledilmesi gereken malzeme miktarını belirleyin.
Her bir nakliye pozu için nakliye analizi yaparak nakliye formülleri ile fiyatını bulun.
9. Nakliyeleri analizde ayrıca göstermek istemiyorsanız ve analizin fiyatını nakliye dahil hesaplamak istiyorsanız nakliye verilecek malzemelerin fiyatlarını nakliye dahil olarak belirleyin.