Yüz Koruyucu Siperlik

Eviniz hayatınız boyunca en uzun zaman geçirdiğiniz alandır ve biz hayallerinizdeki evi yaratmanız konusunda sizin yanınızda olmak istiyoruz. İhtiyacınız olan bütün inşaat malzemelerine web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Yüz Koruyucu Siperlik

İş yerinde güvenlik akılcı personel iş güvenliği kuralları ve kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı ile sağlanır. İşçiyi, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, işçi tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar iş güvenliği malzemeleridir. Bu kategoride kişisel koruyucu malzemeler, koruyucu baretler, yüz koruyucu siperlikler, gözlük modelleri, iş eldivenleri ve emniyet kemerleri gibi çeşitli malzemelerden oluşmaktadır.
 
Bu malzemeler arasında bulunan yüz koruyucu siperlikler; Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri, keski ile yontma, biçimlendirme işleri, civatalama işleri, talaş çıkaran makinalarla yapılan çalışmalar ve talaş toplama işleri, presle sıcak demir işleme, artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri, erimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma, radyant ısı ile çalışma, lazerle çalışma işleri gibi yapılan çalışmalarda işçilerin kullandığı kişisel koruyucu malzemelerdendir. Yüz koruyucu siperlikler işçileri çalışma esnasında oluşabilecek iş kazaları esnasında yüz bölgesinde bulunan organların ve cildin korunmasında etkin bir koruyucu malzeme görevi yapar.
 
Şu durum hiçbir zaman akıldan çıkartılmamalıdır ki iyi bir işçi, iyi el aletleri ve iş güvenliği birbirinden ayrılmaz. Aletle güvenli bir biçimde çalışabilmek için , bu aletlerle birlikte verilen ya da verilmesi gereken kullanım kılavuzu ve güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyup, kişisel koruyucu malzemelerle birlikte belirtilen hususlara titizlikle uyulmalıdır. O zaman lütfen olası iş kazalarından yüzümüzü korumak için yüz koruyucu siperlikleri kullanmaya özen gösterelim.